Słowackie prawo jazdy

Czeskie prawo jazdy

Prawo jazdy z Czech lub ze Słowacji kategorii A B C Ce D De T
Szybkie i skuteczne czeskie prawo jazdy

Prawo jazdy

Czeskie prawo jazdy kategoriiA B C Ce D De
Czas jest uzależniony od kategorii, przeciętnie jest to od 30 do 45 dni.
W tym czasie zawarty jest meldunek, kurs, jazdy, badania itp.
Wszystkie formalności są po naszej stronie.
Załatwiamy meldunek oraz potwierdzenie pobytu 185 dni
Kursy na prawo jazdy realizowane są w naszej szkole
 w Pradze w Czechach lub w Bratysławie na Słowacji.

Kwestia tego gdzie odbedzie się kurs zależy od kilku czynników , które omawiamy telefonicznie lub na spotkaniu osobistym u nas w szkole.

Po szczegóły kursów na prawo jazdy zapraszamy do kontaktu telefonicznego +420721164969  /czeski numer/
Pod tym numerem jest również darmowy komunikator WhatsApp

Kategorie na prawo jazdy Czechy

Prawo jazdy kategorii   AM
Posiadacze kategorii AM mogą poruszać się motorowerem lub tzw. czterokołowcem lekkim. Osoba, która chce się ubiegać o tego typu uprawnienia musi mieć ukończone 14 lat oraz posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Takie uprawnienia daje nam także każda inna zdobyta kategoria.
Prawo jazdy kategorii A1
To kategoria daje nam uprawnienia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nie większej niż 11 kW (15 KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg, a także motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW (20,39 KM). Aby się starać o kategorię A1 należy mieć ukończone 16 lat.
Kategoria A2
Daje nam uprawnienia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,58 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, a także motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW (20,39 KM). O prawo jazdy kategorii A2 mogą starać się osoby, które mają ukończone 18 lat. 
Prawo jazdy kategorii A
Osoby posiadające tego typu uprawnienia mogą kierować motocyklem oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. Aby uzyskać prawo jazdy tej kategorii trzeba mieć ukończone 18 lat i wcześniej przez dwa lata posiadać prawo jazdy kategorii A2. Jeśli mamy 21 lat i zdobyliśmy kategorię A, mamy uprawnienia na prowadzenie motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW (20,39 KM). W przeciwnym wypadku musimy czekać do ukończenia 24. roku życia.
Prawo jazdy kategorii B1
Jej posiadacze mogą kierować trójkołowym lub czterokołowym pojazdem z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, o masie własnej nieprzekraczającej 400 kg w przypadku przewozu osób i 550 kg w przypadku przewozu rzeczy. Aby uzyskać takie uprawnienia trzeba mieć skończone 16 lat.
Prawo jazdy kategorii B
Kategoria B daje nam uprawnienia do kierowania:pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5  tony – z wyjątkiem autobusu i motocyklapojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącegociągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnymPosiadacz prawa jazdy tej kategorii może ciągnąc przyczepę lekką bez hamulców. W takiej sytuacji dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów może wynieść 4250 kg, przy czym dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie może być większa niż połowa masy własnej pojazdu ciągnącego. Jeśli posiadacz kategorii B kieruje zespołem pojazdów z przyczepą lekką do 750 kg z hamulcem bezwładnościowym, to musi pamiętać, że dopuszczalna masa całkowita pojazdu ciągnącego stanowi co najmniej 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy.      
Prawo jazdy kategorii B+E
Dzięki kategorii B+E uzyskujemy prawo do kierowania pojazdem odpowiednim do kategorii B z przyczepą, której rzeczywista masa całkowita nie jest większa od rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego. Tym samym możemy także kierować ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym z przyczepą. Osoba posiadającą prawo jazdy kat. B i C+E lub B i D+E posiada uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów wynikających z kategorii B+E
W tym miejscu należy zaznaczyć, że dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:wartości znamionowej urządzenia sprzęgającegodopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdumaksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta3 500 kg z tym, że w przypadku samochodu terenowego, masa ta może ulec zwiększeniu do 150% wartości wynikającej z wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych warunkówW przypadku przyczepy bez hamulca, dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez samochód osobowy nie może przekroczyć:maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta lub połowy dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu750 kg.
Prawo jazdy kategoriiC1
Kategoria C1 daje nam uprawnienia do prowadzenia pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Dodatkowo uprawnia nas do kierowania zespołem pojazdów składającego się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy lekkiej. Osoba ubiegająca się o kategorię C1 musi mieć ukończone 18 lat oraz być posiadaczem prawa jazdy kategorii B.
Prawo jazdy kategorii C
Prawo jazdy kategorii C uprawnia nas do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu oraz takim pojazdem wraz z przyczepą lekką. Dodatkowo możemy także prowadzić ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny. Osoba, która chce uzyskać prawo jazdy kategorii C musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać uprawnienia kategorii B. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat.
Prawo jazdy kategorii C+E
Dzięki tej kategorii zyskujemy prawo do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E. Osoba, która stara się o prawo jazdy  C+E, oczywiście musi posiadać kategorię C.
Prawo jazdy kategorii D1
To prawo do kierowania autobusem, który może przewozić do 17 osób wraz z kierowcą, a także uprawnienia do prowadzenia ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego.  Kierowca może też prowadzić opisany pojazd wraz z lekką przyczepą. Osoba, która chce uzyskać takie uprawnienia musi mieć ukończone 21 lat. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat.
Prawo jazdy kategorii D
Kategoria D prawa jazdy daje nam możliwość kierowania autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Osoba, które chce się o nią ubiegać musi mieć ukończone 24 lata, a także posiadać już uprawnienia kategorii B.. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 21 lat.
Prawo jazdy kategorii D+E
Kategoria ta daje nam uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z autobusu i przyczepy. Dodatkowo kategoria ta uprawnia również do kierowania ciągnikiem rolniczym z  przyczepą lub przyczepami, a także pojazdem wolnobieżnym z przyczepą lub przyczepami. Minimalny wymagalny wiek to 24 lata.
Prawo jazdy kategorii D1+E
Posiadacze takiej kategorii są uprawnieni do kierowania  zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego. Dzięki tej kategorii posiadamy także prawo do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Osobą ubiegająca się o wymienione uprawnienia musi posiadać prawo jazdy kategorii D1.
Prawo jazdy kategorii T
To uprawnienia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii T musi mieć ukończone 16 lat.

Czy obywatel polski może zrobić prawo jazdy w Czechach?

Tak, Polak może zrobić prawo jazdy w Czechach. Istnieje możliwość uzyskania czeskiego prawa jazdy przez obywateli innych krajów, w tym Polski. Jednak istnieją pewne warunki i wymagania, które trzeba spełnić.
Wymagania dla Polaków chcących zrobić prawo jazdy w Czechach
Być obywatelem Polski lub innego kraju  Unii Europejskiej
Mieć legalne zameldowanie w Czechach
Być pełnoletnim
Przejść badania lekarskie
Ukończyć teoretyczny i praktyczny egzamin na prawo jazdy w Czechach
Ważne
Czeskie prawo jazdy jest ważne w całej Unii Europejskiej.
 Jeśli chcesz prowadzić pojazd w innym kraju, musisz sprawdzić, czy twoje czeskie prawo jazdy jest tam honorowane.
Jeśli stracisz czeskie prawo jazdy lub zostanie ono skradzione, musisz zgłosić ten fakt na policji i złożyć wniosek o wydanie nowego.
Pytania o prawo jazdy
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące uzyskiwania czeskiego lub słowackiego  prawa jazdy, skontaktuj się z nami

Warunki

Procedura uzyskania czeskiego prawa jazdy

Procedura uzyskania czeskiego prawa jazdy składa się z kilku kroków:
Zgłoszenie się do odpowiedniego urzędu (Městský úřad) w miejscu zamieszkania w Czechach
Złożenie wniosku o wydanie czeskiego prawa jazdy
Przedstawienie wymaganych dokumentów, takich jak ważne polskie prawo jazdy, dowód osobisty, potwierdzenie zameldowania, badania lekarskie
Zapłacenie opłaty za egzamin teoretyczny i praktyczny
Uczestnictwo w egzaminie teoretycznym, który sprawdza wiedzę z przepisów drogowych w Czechach
Uczestnictwo w egzaminie praktycznym, który sprawdza umiejętność prowadzenia pojazdu
Po pomyślnym zdaniu  egzaminów otrzymasz czeskie prawo jazdy
Czeskie Słowackie prawo jazdy
Tagi dla Google :
 prawo jazdy niemcy polska czechy słowacja holandia irlandia islandia wielka brytania francja hiszpania austria szwajcaria dania szwecja norwegia belgia włochy czeskie słowackie polskie szkoła nauka jazdy Prawo jazdy Czechy wyjazd  Prawo jazdy Czechy oferty  Prawo jazdy Lwów  Prawo jazdy Czechy kontakt  Prawo jazdy Czechy  Kursy na prawo jazdy Ukraina  Kursy na prawo jazdy Słowacja  Kursy na prawo jazdy Czechy  Kurs na prawo jazdy Ukraina  Kurs na prawo jazdy Słowacja  Kurs na prawo jazdy Czechy  Ile kosztuje prawo jazdy w Czechach  Egzaminy prawo jazdy Ukraina  Egzaminy prawo jazdy Słowacja  Egzaminy prawo jazdy Czechy  Egzaminy na prawo jazdy Słowacja Egzaminy na prawo jazdy Słowacja  Egzaminy na prawo jazdy Czechy  Egzamin prawo jazdy Ukraina  Egzamin prawo jazdy Słowacja  Egzamin prawo jazdy Czechy  Egzamin na prawo jazdy Ukraina  Egzamin na prawo jazdy Słowacja  Egzamin na prawo jazdy Czechy  Czeskie prawo jazdy kontakt  Czeskie prawo jazdy  Czechy egzamin na prawo jazdy  Ukraińskie prawo jazdy w Polsce  Ukraińskie prawo jazdy cena  Ukraińskie prawo jazdy  Ukraina egzamin na prawo jazdy  Prawo jazdy za granicą  Prawo jazdy z Ukrainy  Prawo jazdy z Czech  Prawo jazdy we Lwowie kontakt  Prawo jazdy we Lwowie  Prawo jazdy w Polsce  Prawo jazdy w Czechach oferta  Prawo jazdy w czechach namiary  Prawo jazdy w Czechach kontakt  słowackie prawo jazdy  Prawo jazdy ukraińskie w Polsce  Prawo jazdy słowacja kontakt  Prawo jazdy Ukraina cena  Prawo jazdy Ukraina  Prawo jazdy na Ukrainie cena Prawo jazdy na Ukrainie, słowackie prawo jazdy.
+420721164969
slowackieprawojazdy@gmail.com
Szukaj